தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் - 2018
Nominations Invited
Tamilperayam(Thamizh Academy)  of SRM Institute of Science and Technology, present many awards for  the best contribution to Tamil language, Literature & culture from 2012 on wards.
For Best Books
1.            Pudhumaippithan Creative Literature Award (Short Story, Novel, Drama) -   1,50,000/-
2.            Bharadhiaar Poetry Award (Poetry) -   1,50,000/-
3.            Azha.Valliappa Children Literature  Award (Story, Poetry, Drama) -    1,50,000/-   
4.            G.U.Pope Translation  Award (Translation from Tamil) -   1,50,000/-
5.            Pe.Na.Appusamy Scientific Tamil  Award   / A.P.J. Abdul kalam Technology Award
                (Science / Technology in Tamil) -    1,50,000/-
6.            Aanandha kumarasamy Fine Arts Award / Muthuthaandavar Tamil Music Award
                (Book on Sculpture / Pictograph (Painting), Tamil Music ) -   1,50,000/-
7.            Parithimar Kalaignar  Tamil Scholar Award (Research Book on Tamil ) -    1,50,000/-
Best Tamil  Journal
8.            Sudhesamithiran Thamizh Journal Award (Tamil Arts, Literature and Cultural Journal)  -   
                   1,00,000/-
Best Tamil  Association
9.            Tholkaappiar Tamil  Association  Award -   1,00,000/-
Best Troupe
10.          Arunachala kavirayar  Award (Tamil music/ Folklore Troupe) -    1,00,000/-
Best Tamil  Scholar
11.          Paarivendhar Painthamizh Award (Life-Time  Achievement  Award) -    3,00,000/-
Award Rules
Books Published during the years 2014, 2015 and 2016 as first publication are eligible for the awards 1 to 7. Books published in 2017, 2018  are not eligible for nominations.
For the awards from Sl. No1 to Sl. No 7, five copies of the book should be enclosed with the nomination and the name of the award for which the nomination is sent, should be clearly mentioned in the application.
For the Award No.4, the book recommended should be a translated work of a Tamil book onTamil Arts, Literature, culture, Special features, etc., 5 Copies of the translated book and 5  copies of the original Tamil Book should be sent along with the nomination.
For the Award No.6, if the book selected on Sculpture, Painting, other fine arts, Aanandha Kumarasamy Fine Arts Award will be awarded. If the book selected on Tamil Music, Muthuthaandavar Tamil Music Award will be awarded.
For the Award No.7, the research book should be on Tamilogy.
Award No.8 is for best weekly / monthly / quarterly journal which contributes valuable services  to Tamil Language, Literature, Culture, etc., The magazine recommended should be one which is issued regularly for a minimum period of past 5 years continuously. Three sets of last 5 years' copies  of the periodical should be submitted along with the nomination.
Award No.9 is for best Tamil Association in Tamil nadu / other states of India / other countries which is rendering best services for a minimum period of past five years continuously to Tamil Arts, Literature, Culture, etc., Five copies of relevant documents to that effect, along with full particulars of the Association should be sent.
Award No. 10 is for the best troupe of Tamil Music / Folklore Arts
Nominations for the Award  No.11, should contain full particulars which will include the Tamil services rendered, acquired degrees, awards, merits, etc., and the list of books written by the Tamil scholar. These nominations may be sent by self or recommended by others.
Tamil Scholars from any Country are eligible to Apply for all the Awards.
For the first 7 awards, the amount will be shared as Rs. 1,25,000/- to the author of the book and Rs. 25,000/- to the publisher of the book.
Books submitted with nominations for the awards will not be returned.
All Nominations should be sent to the following address :
Secretary, Tamil Perayam,5th Floor, #518, Administrative Block, SRM University, Kattankulathur  - 603 203. Kanchipuram Dist. Tamil nadu.  URL : www.srmuniv.ac.in/tamilperayam
Phone : 044 - 27417375 / 76 / 79
The Last Date for the receipt of the nominations is 31.05.2018


இந்தியாவின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்களுள் ஒன்றான திரு. இராமசாமி நினைவுப் பல்கலைக்கழகம் பொறியியல், மேலாண்மை, மருத்துவம், கலையியல், மானுடவியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் கல்வியை வழங்கிச் சிறப்பான கல்விச்சேவையில் ஈடுபட்டுவருகிறது. வெள்ளிவிழா கண்ட இப் பல்கலைக்கழகம் அறிவியல், தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்குகிற நிலையில் தமிழ்மொழியின் தொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்றை உணரவும் உணர்த்தவும் தமிழ்ப்பேராயம் என்னும் அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
தமிழ்ப்பேராயம் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கென நிறுவப்பட்ட ஒரு பணிப்புலம் ஆகும். தனக்கெனத் தனி அடையாள முத்திரை கொண்டதாய், தன்னாட்சி கொண்டதாய் இவ்வமைப்பு விளங்குகிறது.
மைய சாகித்திய அகாதமி இந்திய மொழிகளுக்கு எத்தகைய பணிகளைச் செய்கிறதோ அதே போன்று தமிழ்மொழிக்கு ஆக்கப் பணிகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்வதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு, தமிழ்ப்பேராயம்(Thamizh Academy) எனும் இவ்வமைப்பு உருவாக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்தத் தமிழ்ப்பேராயத்தின் பல்வேறு பணித்திட்டங்களைத் தமிழ்ப்பேராய மையப் பணிக்குழு (Central Executive Cell - Tamil Perayam-CEC-TP) செயல்படுத்துகிறது.
தமிழின் மரபுச் செல்வங்களை இளைய தலைமுறைகளுக்கு எடுத்துச் செல்லுதல், புதிய தமிழ்ப் படைப்புகளைப் பாராட்டி, விருது வழங்குதல், தமிழ் நூல்களைப் பிறமொழிகளில் மொழிபெயர்த்தல், தமிழ் ஆராய்ச்சியைச் செழுமைப்படுத்துதல், அறிவியல் தமிழை வளர்த்தல், தமிழ்ச் சமயங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப் பட்டயம், சான்றிதழ் படிப்புத்துறைகள் ஏற்படுத்தல், இந் நோக்கங்களுக்காகத் திட்டமிடுதல், நூல்களை வெளியிடுதல், கருத்தரங்கு, பயிலரங்கு, ஆய்வரங்குகள் நடத்துதல், கணினித்தமிழ்ப் பயிற்சியளித்தல் தமிழ் மென்பொருள் உருவாக்குதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளைத் தமிழ்ப்பேராயம் மேற்கொள்கிறது.Share to All

 
Top