6 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 6 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

வானிலை ஆய்வு மையம்  சில மாவட்டங்களில் இன்று கன முதல் மிக கனமழை பெய்யும் என்று கூறியுள்ளது. மேலும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்கு...

Read more »

Eminent scientist sees a greater role for educational institutions Eminent scientist sees a greater role for educational institutions

Educational institutions have a greater role to play in the process of nation building, said Chancellor of Homi Bhabha National Institute Dr...

Read more »

Cyber-physical systems is a disruptive tech’ says IIT Director-participated in the seventh edition of Dr. Paarivendhar Lecture Series. Cyber-physical systems is a disruptive tech’ says IIT Director-participated in the seventh edition of Dr. Paarivendhar Lecture Series.

 Cyber-physical systems is a disruptive tech’ says IIT Director * Prof. Kamakoti addressed a large gathering of students and faculty at SRMI...

Read more »

Tiruchirappalli MP honours SRM Chancellor for his excellence in the field of education Tiruchirappalli MP honours SRM Chancellor for his excellence in the field of education

 Tiruchirappalli MP honours SRM Chancellor for his excellence in the field of education Kattankulathur: Member of Parliament (Tiruchirappall...

Read more »

SRMIST organized a drug awareness Programme titled 'Say No To Drugs' SRMIST organized a drug awareness Programme titled 'Say No To Drugs'

 SRM Institute of Science and Technology organized a drug awareness programme titled 'Say No To Drugs' On October 12th, 2022 in Katt...

Read more »

Contribution of pharmacists to society remains hidden: Director, Drugs Control Department Contribution of pharmacists to society remains hidden: Director, Drugs Control Department

Kattankulathur, September 26: “Dispensing medicines is not just an art but a service to the community. Pharmacists play a vital role of guid...

Read more »

எஸ்ஆர்எம்  தமிழ்ப்பேராயத்தின்  விருதுகள் - தமிழ்ப்பேராய புரவலர் மற்றும் எஸ்ஆர்எம் வேந்தர்  டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம். பி. வெளியிட்டார் எஸ்ஆர்எம் தமிழ்ப்பேராயத்தின் விருதுகள் - தமிழ்ப்பேராய புரவலர் மற்றும் எஸ்ஆர்எம் வேந்தர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம். பி. வெளியிட்டார்

 2022 ம் ஆண்டிற்கான  எஸ்ஆர்எம்  தமிழ்ப்பேராயத்தின்  விருதுகள் - தமிழ்ப்பேராய புரவலர் மற்றும் எஸ்ஆர்எம் வேந்தர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம். பி. ...

Read more »
 
Top